Antifetfest aneb Jde to i jinak! 2018 je soutěžní festival amatérských filmů pro žáky a studenty ze základních a středních škol s tématikou rizikového chování. Soutěž vznikla v roce 2007 v městské části Praha 12. Od roku 2008 měla celopražský charakter a pořádala ji hl. m. Praha ve spolupráci s městskými částmi Praha 1 - 22. Od roku 2018 se soutěž rozšířila za hranice hlavního města a mohou se ji účastnit žáci základních a středních škol z celé České republiky.

AKTUALITY

         
 

 MČ Praha 12 srdečně zve na Ozvěny Antifetfestu 2018 ve čtvrtek 13. září 2018 od 17.30  do Viničního domku - podrobnosti zde

 
 
 

 Pražský Antifetfest zná své vítěze

 

 

 

 

Fotky z celopražského kola Antifetfestu konaného 13. 6. 2018 z Lucerny naleznete zde 

 

 

 
   Přehled postupujících filmů do celopražského kola Antifetfest 2018

 

 

 

 

 

Na FB stránkách naleznete soupis filmů, které postoupily do celopražského finále zde

 

 

 

 

V Praze se letos přihlásilo do soutěže 60 soutěžních snímků ze 13 městských částí - jste úžasní - děkujeme!

VIDEO

 

 


Pravidla

Přihlásit lze obrazový snímek s námětem rizikového chování, např. drogová závislost, šikana, rasizmus, homofobie, záškoláctví, gambling, poruchy příjmu potravy, domácí násilí atd.  

Cílem snímků je upozornit na rizikové chování a motivovat k jeho předcházení.

Školy, školská zařízení nebo nízkoprahové kluby mohou do soutěže vyslat maximálně 3 snímky v každé z kategorií:

 • věková kategorie žáci II. stupně základních škol a studenti odpovídajících ročníků víceletých gymnázií,
 • věková kategorie studenti středních škol a odborných učilišť.

Filmový snímek vytváří jednotlivec nebo skupina maximálně 5 tvůrců.

 

Technické parametry:

 • Délka snímku max. 10 minut

 • Na začátku a na konci snímku 3 vteřiny černého plátna („black screen“)

 • Ve snímku se musí objevit: Tento film byl natočen pro Antifetfest. www.antifetfest.cz- jak a kde do filmu větu zařadíte, záleží na vaší kreativitě

 • Obrazový formát 16:9 (preferované rozlišení 720p a 1080p)

 • Kodek: H.264, MPEG-4, AVC (ne Apple ProRes)

 • Kontejner: .mp4, .mov

 • Audio: AC3 (stereo 2.0)

 • Bitrate max. 20 Mbps

Klaďte prosím důraz na nejlepší možnou obrazovou a zvukovou kvalitu snímku

 

Harmonogram:

 • Soutěžní snímky budou spolu s přihláškou přijímány do 30. března 2018 na místně příslušném úřadě města, obce a městské části Praha 1 – Praha 22.
 • Obvodní kola proběhnou v dubnu 2018.
 • Krajská kola proběhnou v červnu 2018.
 • Nultý ročník celorepublikového kola proběhne v září 2018.
 • V květnu 2018 bude současně probíhat internetové hlasování o Cenu diváka na www.antifetfest.cz.

 

Pořadatelem obvodních kol jsou města, obce a městské části Praha 1 -22.

Pořadatelem krajského kola hl. m. Prahy je Magistrát hl. m. Prahy.

Pořadatelem nultého ročníku celorepublikového kola je Městská část Praha 12.

 • Přihlášku a pravidla pro krajské kolo hl. m. Prahy naleznete zde
 • Přihlášku a pravidla pro nultý ročník celorepublikového kola naleznete zde

Přadatel si vyhrazuje právo vyřadit snímky se záběry, které jsou v rozporu s platnou legislativou, navádějí k užívání drog, líčí krutá a nelidská jednání, problematiku rizikového chování zlehčují, omlouvají či schvalují. Snímky nesmí obsahovat záběry, které by podněcovaly k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel, dále ty, které by bezdůvodně zobrazovaly osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost, nebo které by mohly vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí.

O reklamacích, námitkách či nejasnostech rozhoduje s  konečnou platností  pořadatel a současně si vyhrazuje právo změnit či doplnit pravidla, případně soutěž bez udání důvodu zrušit.

 


Krajské kolo

 

 


 Pražský Antifetfest zná své vítěze

 

 

 

 

 

Přehled postupujících filmů do celopražského kola Antifetfest 2018

 

 

AntiFETfest 2018 - amatérská filmová soutěž pro školy, školská zařízení a nízkoprahové kluby

 

Hl. m. Praha vyhlašuje soutěž o nejlepší plakát Antifetfest 2018

Radní Radek Lacko oficiálně poděkoval účastníkům letošního Antifetfestu


Obvodní kola

 

 

 

 

 


GENERÁLNÍ PARTNER:


SPONZOŘI:

 


Ke stažení

KE STAŽENÍ

Stáhněte si potřebné dokumenty pro letošní ročník

Pražské kolo

Celorepubliková soutěž

Přihláška a podmínky

 

Vyhlášení a pravidla soutěže

 

E-workshop

 

 


Historie


KontaktKontaktní osoby pro obvodní kola městských částí Praha 1 - 22 soutěže Antifetfest 2018

Adresář protidrogových koordinátorů městských částí

 

Kontaktní osoba pro celopražské kolo soutěže Antifetfest 2018

Mgr. Jana Havlíková
(Magistrát Hlavního Města Prahy)
tel.: +420 236 004 168
jana.havlikova@praha.eu

 

Kontaktní osoba pro celorepublikové kolo soutěže Antifetfest 2018

Ing. Jiří Hladovec
Koordinátor místní Agendy 21
tel.: +420 244 028 213
hladovec.jiri@praha12.cz

 

Marie Vašáková
Protidrogový koordinátor
tel.: +420 244 028 332
vasakova.marie@praha12.cz

 

Zástupce generálního partnera

Ing. Jiří Rohlíček
(ANAFRA s.r.o.)
jiri.rohlicek@anafra.cz

 

Antifetfest na Facebooku