Antifetfest aneb Jde to i jinak! 2018 je soutěžní festival amatérských filmů pro žáky a studenty ze základních a středních škol s tématikou rizikového chování. Soutěž vznikla v roce 2007 v městské části Praha 12. Od roku 2008 měla celopražský charakter a pořádala ji hl. m. Praha ve spolupráci s městskými částmi Praha 1 - 22. Od roku 2018 se soutěž rozšířila za hranice hlavního města a mohou se ji účastnit žáci základních a středních škol z celé České republiky.

 

Obvodní kolo

​Praha 5

 

   

  

       

Vyhlášení obvodního kola městské části Praha 5http://www.praha5.cz/cs/dokument/tiskove-zpravy/212976-AntiFETfest+2018+-+amat%C3%A9rsk%C3%A1+filmov%C3%A1+sout%C4%9B%C5%BE+pro+%C5%A1koly%2C+%C5%A1kolsk%C3%A1+za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD+a+n%C3%ADzkoprahov%C3%A9+kluby